Akıllı Robotik Isıl İşlem

Çeliklerin ısıl işlemi, metallerin fiziksel ve mekanik özelliklerini değiştirmek için şeklini değiştirmeden ısıtılması ve soğutulmasıdır. Isıl işlemin malzemelerin güçlendirilmesi için bir yöntem olduğu söylenebilir fakat aynı zamanda şekillendirilebilirlik, işleme, vb. gibi bazı mekanik özellikleri değiştirmek için de kullanılabilir. En yaygın uygulama metalurjiktir, ancak metallerin ısıl işlemi aynı zamanda imalatında da kullanılabilir.

 

Kimyasal işlemlerin aksine, ısıl işlem prosedürleri yüzeydeki kimyasal bileşimi değiştirmez, sadece ana malzemenin metalurjik yapısını değiştirir. Uygun kalıntı gerilme katmanlarını indükleyen temel ısıl işlem prosedürleri, indüksiyon sertleştirme ve alev sertleştirme olmakla birlikte, bu kategoride alev kesme, kaynak, söndürme ve hatta sıcak haddeleme veya dövme gibi birçok işlem de düşünülebilir. Bununla birlikte, son iki durumda, kimyasal bileşim etkileri, karbon oksidasyon ile yüzeyden uzaklaştırıldığı için dahil edilir. Bu ``karbondan arındırma`` işlemi, fiziksel özellikleri genellikle çekirdeğinkinden daha düşük olan yüzey katmanları üretir ve bu nedenle zayıflama işlemi olarak kabul edilir.

 

Isıl işlem, bir bileşenin çalışma ömrüne fayda sağlayan örneğin artan yüzey sertliği, sıcaklık direnci ve mukavemet gibi özellikler kazandırmak için çelik ve alüminyum gibi metallerin ve alaşımların mikro yapısını değiştirmek için kullanılan kontrollü bir işlemdir. Isıl işlem süreçleri, sertleştirme, tavlama, çözelti işlemlerini, Özel Paslanmaz Çelik İşlemlerini (S3P), tavlamayı ve normalleştirmeyi içerir.


Sektörde en hızlı ve güvenilir siz olun
SRDR Robotik , Tarım , Otomotiv, Kimya, Savunma , Enerji, Gıda, İlaç, Metal, Kozmetik, Kırtasiye, Enerji, Tekstil, Ahşap, Ziraat, Plastik, Silah, Parfümeri , Matbaa, Klima, Gemi sektörlerinde 25 yıl ve 300’ü aşkın proje deneyimi ile sizin için en iyi uygulamayı önerir ve yapar, doğru robotik çözümü bulmak üzere SRDR Robotik tam aradığınız çözüm ortağınızdır. Robot teknolojisindeki yenilikçi çözümleri, kanıtlanmış proje yönetimi, ekipman entegrasyonu, tecrübeli mühendislik yaklaşımıyla yüksek teknoloji gerektiren projelerde siz değerli müşterilerine değer yaratmaya devam etmektedir. Uygulamanız için bize güvenebilirsiniz, projenin başında neyin yapılabilir olduğunu size açıklar ve yapılamayacak işler için dürüstlüğümüzden taviz vermeden işin başında söyleriz ve sözümüzü tutarız. Amacımız, verimliliğinizi artırarak, bakım maliyetlerinizi düşürerek ve iş gücünüzü optimize ederek operasyonlarınızı kolaylaştırmanıza yardımcı olmak , sorunu çözmek, endüstriyel 4.0 ve dijitalizasyon çağında daha çok karlı üretim elde etmenize çözüm ortaklığı sağlamaktır.

 

Rekabet gücünüzü arttırın
SRDR Robotik olarak, ek üretim, arttırılmış gerçeklik, sanal gerçeklik, yapay zeka gibi dijital dönüşüm başlıklarını takip ediyor ve endüstrinin ihtiyaçlarını karşılayan akıllı ve bütüncül çözümler üretmek için bu kavramları robotik teknolojilerle birleştiriyoruz. SRDR Robotik olarak kaliteye olan bağlılığımızı ciddiye alıyor, işinizin büyümesine yardımcı olmayı dört gözle bekliyoruz. Alev ve indüksiyon sertleştirmenin daha geleneksel ısıl işlem süreçlerine dönersek, bunların sıcaklık gradyanlarının en şiddetli olduğu yüzeyde yine büyük bir etkisi vardır. Hem yüzey sertleştirme hem de % 100’e kadar yorulma ömrü iyileştirmeleri ile birlikte yüksek basınçta kalıcı gerilmeler üretir.

 

Isıl işlem süreçleri üç temel adım gerektirir:
• Belirli bir sıcaklığa ısıtma
• Uygun sıcaklıkta bu sıcaklığı tutma
• Öngörülen yöntemlere göre soğutma


Isıl işlem ısıtma ve soğutma işlemlerinin bir kombinasyonu olarak tanımlanır, katı halde bir metal veya alaşıma arzu edilen özellikler üretecek şekilde uygulanır. Isıl işlem prosesi, istenen sonucu elde etmek için genellikle aşırı sıcaklıklarda ısıtma veya soğutma kullanımını içerir. Sadece üretim sürecine yardımcı olmakla kalmayan, aynı zamanda ürünü, performansını ve özelliklerini birçok yönden geliştirebilen çok önemli bir üretim sürecidir.

 

ISIL İŞLEM SÜREÇLERİ

Sertleştirme
Sertleştirme, çeliğin ısıtılmasını, tüm perlitin östenite dönüşene kadar uygun bir sıcaklıkta tutulmasını ve daha sonra hızla su veya yağ içinde söndürülmesini içerir. Östentleştirmenin hızla gerçekleştiği sıcaklık, kullanılan çelikteki karbon içeriğine bağlıdır. Çekirdek de tamamen ostenite dönüştürülecek şekilde ısıtma süresi arttırılmalıdır. Sertleştirilmiş çelik bir parçanın mikro yapısı ferrit, martensit veya sementittir.

Temperleme
Temperleme, metalin dengelenebilmesi için yeterli bir süre boyunca söndürülmüş ve sertleştirilmiş çelik ısıtmayı içerir. Elde edilen sertlik ve mukavemet, tavlamanın gerçekleştirildiği sıcaklığa bağlıdır. Daha yüksek sıcaklıklar yüksek süneklik ancak düşük mukavemet ve sertlik ile sonuçlanır. Düşük tavlama sıcaklıkları düşük süneklik ancak yüksek mukavemet ve sertlik sağlar. Uygulamada, istenen sertlik ve mukavemet seviyesini sağlayacak uygun tavlama sıcaklıkları seçilir. Bu işlem, kırılganlıklarını azaltmak için sertleştirilmiş olan tüm karbon çelikleri üzerinde gerçekleştirilir, böylece istenen uygulamalarda etkili bir şekilde kullanılabilirler.

Tavlama
Tavlama, çeliğin yüksek bir sıcaklığa kadar işlenmesini ve daha sonra yavaşça oda sıcaklığına kadar soğutulmasını içerir, böylece elde edilen mikro yapı, yüksek süneklik ve tokluğa, ancak düşük sertliğe sahip olur. Tavlama, bir bileşeni uygun sıcaklığa ısıtarak, bu sıcaklıkta ıslatarak ve daha sonra parça içerideyken fırını kapatarak gerçekleştirilir. Çelik, soğuk şekillendirme ile işlenmeden önce, yük ve enerji gereksinimlerini azaltmak ve metalin hatasız büyük suşlara maruz kalmasını sağlamak için tavlanır.

Normalleştirme
Normalleştirme, çeliğin ısıtılmasını ve daha sonra bir süre bu sıcaklıkta tutulmasını ve daha sonra havada soğutulmasını içerir. Elde edilen mikroyapı, daha yüksek mukavemet ve sertliğe sahip ancak sünekliği daha düşük olan ferrit ve sementit karışımıdır. Normalleştirme, karbon çeliklerinin işlenebilirliğini geliştirdiği için, işleme tabi tutulacak yapılar ve yapısal bileşenler üzerinde gerçekleştirilir.

Karbürizasyon
Karbürizasyon, çelik veya demirin, kullanılan sıcaklığa ısıtıldığında karbon salınacak şekilde ayrışan sıvı, katı veya gaz halindeki bir maddenin varlığında erime noktasının altında bir sıcaklığa ısıtıldığı bir ısıl işlemdir.

Yüzey Sertleştirme
Birçok mühendislik uygulamasında, süneklik ve tokluğu korurken, darbe ve şok yüküne dayanacak şekilde, bileşen yüzeyinin aşınmaya ve erozyona dayanacak kadar sert olması gerekir. Buna yüzey sertleştirme denir. Bu, lokal östenitleme ve söndürme ve karbon veya azot gibi sertleştirme elemanlarının yüzeye difüzyonu ile elde edilebilir. Bu amaçla kullanılan işlemlere alev sertleştirme, indüksiyon sertleştirme, nitrürleme ve karbonitrürleme denir.

 

Avantajlar
• Daha dayanıklı ürün.
• Çelik daha sert, daha güçlü hale gelir.
• Daha esnek hale gelir.
• Aşınma direncini arttırır.
• Parçanın toplam kullanım ömründe artış.
• Lokalize alanlar ısıl işlem görebilir.
• Çok kısa yüzey ısınma süreleri
• Çelik, önceki çekirdek sertlik değerlerini elde etmek için ön ısıl işlemden geçirilebilir
• Çok düşük yüzey dekarburizasyonu.
• Çok az yüzey oksidasyonu.
• Hücre üretimine dahil edilebilir.
• Düşük işletme maliyetleri.
• Hızlı bölgesel ısıtma, işlem süresini saniyeler kadar azaltır.
• Düşük ısı ve söndürme süreleri.
• Karbürleme ile karşılaştırıldığında, endüksiyonla sertleştirme bakır maskeleme, paketleme, düzeltme ve ekstra işleme işlemlerini ortadan kaldırır.
• Farklı parçalar için kurulum değişiklikleri hızlı ve kolaydır.
• Daha az yer gerektirir.
• Kompakt makineler, elle tutmayı önlemek ve parça stoklarını azaltmak için ilgili işlemlerin yakınında konumlandırılabilir.
• Makineler ya operatörün temposunu alır ya da tamamen otomatiktir.
• Hassas kontroller kullanılarak hurda azaltılır veya ortadan kaldırılır.
• Pahalı alaşımlı çeliklerin kullanımı azaltılır veya ortadan kaldırılır.
• Karbonlama maliyetleri ortadan kaldırılır.
• Güç yalnızca ısıtma çevrimi sırasında açık olduğundan ısınma süresi ortadan kalkar.
• Nitelikli işgücü ihtiyacı ortadan kalkar.
• Yüksek üretim oranları ile çalışma saatleri azaltılır.
• Çalışma koşulları iyileştirilir
• Bakım maliyetleri azalır.
• Lokal ısıtma ve sertleşme bozulmayı en aza indirir.
• Yüzey sertleştirme, çekirdeğin orijinal sünekliğini korur.
• Sertleşmiş alan kasa derinliği, genişliği, yeri ve sertliğine göre hassas bir şekilde kontrol edilir.

 

SRDR Robotik, ayrıca ileri teknoloji sağlar:
• Akıllı robotik montaj hatları
• Akıllı Otomatik makineler ve özel hatlar
• Akıllı özelleştirilmiş OEE
• Erp iletişimi ile akıllı özelleştirilmiş rapor
• Akıllı robotik kamera uygulamaları
• Akıllı Robotik derin öğrenme
• Akıllı Robot kullanımı
• Akıllı Robotik makine öğrenimi
• Akıllı Robotik simülasyon ve analiz
• Akıllı Robotik görüş kalitesi sistemleri
• Akıllı Görüş Kılavuzlu Robotik Sistemler
• Akıllı karanlık fabrika ve dijital hazır olma
• AGV
• Yapay zeka
• Büyük Veri Yönetimi ve Bulut sistemleri
• Kontrol Sistemleri, PLC, Scada, Bluetooth,
• Dijitalleşme Dönüşüm Çözümleri ve Yapay Zeka
• Endüstriyel Veri İşleme Sistemleri
• Endüstriyel Yazılım, Donanım, IoT ve IT Çözümleri
• Endüstri 4.0 ve Endüstri 5.0 Uygulama Hizmetleri
• Entegre Akıllı Otomasyon Sistemleri
• Uzaktan Sistem Erişimi ve Kontrolü
• Robot Teknolojileri ve Sistemleri
• Bilim, Araştırma, Geliştirme, Robotik
• Sunucu ve Depolama Altyapı Sistemleri
• Simülasyon Tabanlı Planlama
• Sanal Gerçeklik ve Artırılmış Gerçeklik Uygulamaları
• Otomatik araçlar

Bize Hemen Ulaşın

SRDR Robotik’in eşsiz yetenekleri hakkında daha fazla bilgi edinin. Bizimle hemen iletişime geçin, birlikte durum değerlendirmesi yapalım ve projelerinizi hayata geçirelim.